CODEX

 

 

 

Kancelaria Audytorska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok założenia 1989 

 

     

   Oferujemy usługi audytorskie i księgowe w zakresie:

 

·        Badania sprawozdań finansowych

·        Przeglądu sprawozdań finansowych

·        Prowadzenia ksiąg rachunkowych

·        Audytu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

·        Nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych

·        Sporządzania ekspertyz ekonomiczno-finansowych

·        Sporządzania analiz i prognoz ekonomiczno-finansowych

·        Doradztwa ekonomiczno-finansowego

·        Doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości

·        Sporządzania biznesplanów i wniosków kredytowych

·        Wyceny majątku

·        Prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

   

Firma CODEX wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych

do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 264

 

 Siedziba: Wrocław
Adres do kontaktów i korespondencji: ul. Polna 4, 55-330 LUTYNIA

Tel. 607 063 075

e-mail: kancelaria@codex.com.pl